Samir Gym

PRIVACY

Bij inschrijving in onze sportclub Justice & Samir Gym,
worden uw persoonsgegevens gevraagd en gebruikt
voor het ledenbeheer en organisatie van activiteiten.

Om uw privacy te waarborgen dienen wij als club 
heel zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.

Wij houden ons daarom in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).


Het kan zijn dat er tijdens trainingen/wedstrijden foto's gemaakt worden. Indien u hier niet wil opstaan, gelieve dit duidelijk aan te geven.


In bijgevoegde privacyverklaring willen we jullie
klare en transparante informatie geven over hoe
wij omgaan met persoonsgegevens.